ตำบลไผ่จำศีล แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน
หมู่ 1 บ้านท่าช้าง
หมู่ 2 บ้านมะขาม
หมู่ 3 บ้านท่าข้าม
หมู่ 4 บ้านคลองขุน
หมู่ 5 บ้านหัวกงเกวียน
หมู่ 6 บ้านใหม่
หมู่ 7 บ้านไผ่จำศีล
หมู่ 8 บ้านดอนปลาสร้อย
 
สามารถค้นหาเส้นทาง ต.ไผ่จำศีล อ.วิเศษชัยชาญได้ที่
www.maps.google.co.th
 
powered by ธุรกิจไทย GO ONLINE